Cennik

Ceny szkolenia wstępnego BHP – instruktaż ogólny

Ceny szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Ceny szkoleń okresowych prowadzonych w formie samokształcenia kierowanego

Ceny szkolenia z zakresu PPOŻ.

Ceny szkolenia z zakresu udzielania I pomocy

Ceny innej tematyki niż szkolenia  z zakresu BHP i PPOŻ.

Wyżej wymienione ceny są tylko i wyłącznie orientacyjne i mogą na życzenie właściciela firmy ulec zmianie.